skip to content
Zachshirow زکریا شیرمحمدلیزکریا شیرمحمدلی (Zachshirow)

آموزش ویدیویی کتاب prospect 2

/ خواندن 1 دقیقه

آخرین ویرایش:
آموزش ویدیویی کتاب prospect 2

توی این دوره ویدیویی به آموزش همه درس های کتاب prospect 2که کتاب رسمی برای مقطع هشتم هستش می پردازم.

اطلاع از انتشار آخرین مقالات

برای اینکه از انتشار آخرین مقالات در وبسایت من آگاه شوید می توانید در کانال تلگرامی من عضو شوید.

کانال تلگرامی من